Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Thanh Mão)
 • (Nguyễn Thị Thu Lan)
 • (Nguyễn Thị Xuân Mai)

Tìm kiếm với Google

Liên kết Web


Đồng hồ

Từ điển- Dictionary


Tra theo từ điển:



Học Tiếng Anh trực tuyến

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh

Điều tra ý kiến

Bạn là ai?
Giáo viên trường THCS Mai Đình
Giáo viên trường khác
Học sinh trường THCS Mai Đình
Học sinh trường khác
Khách ghé thăm

Lịch và máy tính

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Hall_Of_Fame_The_Script_ft_will_i_am__The_Script_ft_will_i_am.mp3 Chao_Nam_Hoc_Moi1.swf Daythonvyda.swf 0.Canh_Ba_Be.jpg 303HMKCAP34JN9CAXHL49MCAPNELXSCAUQIUPICA5L5EBNCAUP1PIJCA70KS2NCA0L5KCICAS53ZN8CA6V4GPDCAI4IUU4CAHBAEI6CAKRIHTZCAQA0WLYCAIV2TQOCAU61CUECA7S02WRCAVSDW0RCA4QMU8B.jpg Best.jpg VOV_MEDIA__Tho_vit_dang_m.mp3 TIENG_THO_13_4_so_1.mp3 0.hoa-tuyet.swf 0.xmas-snow.swf 0.Jingle-bells.swf Se_Mai_Yeu_Em_Nhu_Vay__Ung_Hoang_Phuc_NCT_2026659659.mp3 Nothinggonnachangemyloveforyou1.mp3 ATT20631852.jpg Mon_an.jpg 17931_1329845002190_1112937450_1014439_3369965_n1.jpg 301112360528351.jpg Lich_flash.swf Ai_len_xu_hoa_dao.flv Tx1.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  NGHE NHẠC ONLINE


  MusicPlaylistRingtones
  Create a playlist at MixPod.com

  Trắc nghiệm liên từ + đáp án

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Lan (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:22' 26-12-2009
  Dung lượng: 34.8 KB
  Số lượt tải: 348
  Số lượt thích: 0 người
  Conjunction
  
  Coordinate conjunction - connects words, phrases, and independent clauses. Examples: and, but, for, nor, or, so, yet. For the following test, fill in the blanks with the correct answers.
  Subordinate conjunction - introduces dependent clauses and shows the relationship between the independent and dependent clauses. Examples: after, although, as, because, before, how, if, once, since, than, that, though, till, until, when, where, whether, while.
  Correlative conjunction - always appears in pairs and connects equivalent sentence parts. Correlative conjunctions are actually coordinating conjunctions connected to adjectives or adverbs. Examples: both...and, either...or, neither...nor, not only...but also, so...as, whether...or.
   
  
   A 1.  We had few choices, ________ we chose the least difficult one.
  A. so B. if C. than
   B 2.  ________ he is a hard-working student, he is not getting very good grades.
  A. Because B. Although C. Since
   C 3.  Please call me ________ you leave so that I can give you directions.
  A. after B. until C. before
   A 4.  They went to the store ________ bought some food.
  A. and B. but C. yet
  A  5.  John rarely goes to the library with ________ Joan ________ Jill.
  A. either, or B. neither, nor C. either, nor
   C 6.  They will not leave ________ the show is over.
  A. as B. because C. until
    B 7.  Joan didn`t come to the party ________ she had to work.
  A. although B. because C. until
   C 8.  John asked Joan to attend the meeting ________ she was unable to go.
  A. and B. so C. but
   B 9.  ________ she finished her homework, she went to the park.
  A. Although B. After C. Though
   A 10.  ________ John ________ Joan can speak a foreign language.
  A. Neither, nor B. Either, or C. Neither, or






  Coordinate conjunction
  

  
   A 1.  We went to the park ________ to the restaurant.
  A. and B. but C. or D. so
   B 2.  I cannot meet you on Thursday ________ I can meet you on Friday.
  A. and B. but C. or D. so
   D 3.  They went on vacation ________ they could forget about work for awhile.
  A. and B. but C. or D. so
   C 4.  Do you want to eat lunch now ________ do you want to eat later?
  A. and B. but C. or D. so
   B 5.  I tried to call you many times ________ you were not home.
  A. and B. but C. or D. so
   D 6.  She is looking for a new job ________ she can make more money.
  A. and B. but C. or D. so
   C 7.  Do  you understand ________ should I tell you again?
  A. and B. but C. or D. so
   A 8.  I really like these flowers ________ those flowers.
  A. and B. but C. or D. so
   A 9.  We should finish this project ________ then go home.
  A. and B. but C. or D. so
   B 10.  You can come in ________ you cannot bring food or drink in the room.
  A. and B. but C. or D. so








  Correlative conjunction
  

  
   C 1.  ________ Jane ________ John like to go mountain bike riding.
  A. whether...or B. either...or C. neither...nor D. not only...but also
   A 2.  You need to decide ________ you want to go to the movies ________ to the park today
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓